Jos Van den Borre

Jos Vanden BorreJos Van den Borre (Gent, 1930) stichtte Cantabile-Gent in 1960. Beroepshalve was hij werkzaam in het muziekonderwijs, met name het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs), het hoger pedagogisch onderwijs en het muziekconservatorium van Gent, waar hij diverse einddiploma’s behaalde, waaronder het hoger diploma piano bij Alex de Vries.

Hij bekwaamde zich in koordirectie en –pedagogie aan de hand van cursussen, zelfstudie en binnen-en buitenlandse contacten onder meer met als leermeesters Hans Dirken, Gottfried Wolters, Willy Gohl en Kamiel Cooremans.

Hij was koorleider van Cantabile-Gent (1960 – 2000) en van het meisjeskoor Amabile. Beide koren bracht hij tot in ereafdeling van de koorzangtornooien van de provincie Oost-Vlaanderen.

Daarbuiten was hij jurylid bij diverse koorwedstrijden en gastdirigent op internationale ontmoetingen zoals Europe cantat en Asia Cantat (Leicester 1976, Luzern 1979, Nagano 1984,Seoel 1988).

Als pianist was hij vooral actief in “schubertiaden”, onder meer als begeleider van de bas-bariton Firmin Vergauwe.

Thans is hij koorleider van het Mannenkoor “Sint-Barbara” in Heusden. Zijn repertoire omvat hoofdzakelijk gregoriaans, Slavisch-Byzantijnse gezangen, volksliederen en werken van Vlaamse componisten (Peter Benoit, Norbert Rosseau, Robert Herberigs, Cyriel Van den Abeele, Raymond Schroyens, Vic Nees en anderen).

In 2001 verscheen een CD met onder meer motetten van Peter Benoit (1834-1901) en in 2007 (50 jaar Europese Unie) zag een tweede CD met “Europese Volksliederen uit de 27 staten van de EU”, gezongen in de originele talen, het licht.