Ereleden

Martha Delannoo

Jos Van den Borre

Trees Van Waeyenberghe

Firmin Vergauwe

Jan Vuye

Andrew Wise

E.H. Michel De Beer